escola de vida

Comencem l’escola des del minut cero.

L’estat d’abandó del pis en el moment de l’inici del projecte el vàrem veure com una oportunitat d’implicar als nois en el procés de rehabilitació i posada a punt del pis.

D’aquesta manera aconseguim per una banda crear un taller on poden aprendre tasques de llauner, fuster, pintura, paleta….però també de gestió del materials i la gestió econòmica de la producció.

Per altra banda aquest procés farà que els nois  s’impliquin en el seu nou projecte de vida ja des dels inicis.

Per a dur a bon terme aquesta reforma es imprescindible que s’hi comprometin i cooperin també empreses i particulars a través de col·laboracions, intercanvis, i el que es coneix com a sharing economy (economia compartida).

Per altra banda aquest procés està fent que els nois  s’impliquin en el seu nou projecte de vida ja des dels inicis.

La reforma es fa només amb diners de donacions de particulars.

Plànol i taules dels pressupostos

escola de vida
Pressupost aproximat que s’anirà actualitzant a mesura que es dugui a terme
Pressupost aproximat que s’anirà actualitzant a mesura que es dugui a terme
Pressupost aproximat que s’anirà actualitzant a mesura que es dugui a terme
escola de vida
escola de vida

Veure Còm es pot col·laborar